Prijava
Naturistička organizacija Srbije
Naturistička organizacija Srbije
Naturistička organizacija Srbije
Naturistička organizacija Srbije
Naturistička organizacija Srbije
Naturistička organizacija Srbije
Naturistička organizacija Srbije
Naturistička organizacija Srbije
Naturistička organizacija Srbije
Naturistička organizacija Srbije
Naturistička organizacija Srbije
Naturistička organizacija Srbije
Naturistička organizacija Srbije
Naturistička organizacija Srbije
Naturistička organizacija Srbije
Naturistička organizacija Srbije
Naturistička organizacija Srbije

Prijava

Prijavu je moguće:

- popuniti online ovde na našem sajtu

ili

- dostaviti nam popunjenu prijavu i fotografiju u elektronskm obliku na sledeći način:

1. preuzmite ovde prijavu;
2. popunite preuzetu prijavu koristeći odgovarajuću aplikaciju za  to;
3. pošaljite nam tako popunjenu prijavu zajedno sa fotografijom u elektronskom formatu na e-mail adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

- dostaviti nam popunjenu prijavu i jednu fotografiju u papirnom obliku na sledeći način:

1. preuzmite ovde prijavu;
2. popunite preuzetu prijavu koristeći odgovarajuću aplikaciju za to i zatim je odštampajte; možete i da odštampate praznu prijavu i onda je popunite ručno ili pisaćom mašinom jasno ispisanim štampanim slovima;
3. pošaljite nam tako popunjenu prijavu zajedno sa fotografijom na adresu:

Naturistička organizacija Srbije
Imotska 1
11040 Beograd
PAK: 166166

 

Napomena o formatu i sadržaju fotografije

Neophodno je da fotografija nije starija od šest meseci i da bude dimenzija 35x35mm ("en face", na jednobojnoj sivoj pozadini).
Ukoliko je fotografija u elektronskom formatu, dodatni uslov je da veličina iste ne prelazi 50kB.

 

Važna napomena:

Prijava za članstvo u Naturističkoj organizaciji Srbije za maloletno lice biće razmatrana samo ako je pored ove prijave istovremeno dostavljena i prijava jednog njegovog odgovornog roditelja/staraoca ili je taj roditelj/staralac već član naše organizacije.

 

Kada dostavite popunjenu prijavu za članstvo u našoj organizaciji, ista će u najkraćem roku biti razmotrena od strane nadležnih organa Naturističke organizacije Srbije.
Ukoliko Vaša prijava bude prihvaćena, dobićete neophodne podatke o načinu uplate godišnje članarine.

Godišnja članarina u Naturističkoj organizaciji Srbije koja uključuje i članstvo u INF-FNI iznosi 20 evra za pojedince i 30 evra za porodice i plaća se u dinarskoj protivvrednosti uplatom na račun naše organizacije.

NOVO: Godišnja članarina u Naturističkoj organizaciji Srbije koja ne uključuje i članstvo u INF-FNI iznosi samo 10 evra za pojedince i 15 evra za porodice i plaća se u dinarskoj protivvrednosti uplatom na račun naše organizacije.

Po dobijanju informacija o prihvatanju prijave i načinu uplate godišnje članarine lice koje je ovu prijavu podnelo dužno je da na osnovu dobijenih instrukcija izvrši uplatu punog iznosa članarine u roku od deset radnih dana od dana dobijanja ovih informacija. Ukoliko ova članarina ne bude uplaćena u navedenom roku, smatraće se da to lice nije ni podnelo prijavu za učlanjenje u našu organizaciju.

 

Powered by: Naturisticka organizacija Srbije 2013